Фильтр

Автор

Формат

Цена

0₴ - 2880₴

Язык издания

Товаров: 5582.

Территория Символа

2 871,00 ₴
"Территория символа" состоит из трех не связанных друг с другом отдельных томов включенных в одну книгу.

Первый том называется "Введение в интерпретацию изображений" и представляет очень подробное исследование основных путей интерпретации своих рисунков как и рисунков пациентов. Какого значение цветов, чисел, символических структур, как следует интерпретировать изображение – все это Абт раскрывает очень подробно снабжая материал обилием цветных иллюстраций их культурного и клиентского материала. 

Второй том – "Арабская алхимия" представляет собой исследование архетипического мотива Коньюнкии – важнейшего мотива для психологического развития и индивидуации. Автор исследует малоизвестные рукописи и гравюры арабских алхимиков, раскрывая тонкости их интерпретаций и связей. Україна: палаци, замки та фортеці. Фотокнига (рос. мова) (у шкірі)

2 700,00 ₴

Фотокнига познайомить Вас з чудовими палацами, потужними замками і відомими фортецями України. Історія оборонних споруд на території України охоплює період з IX ст. до н.е. до нашого часу. З фортецями та замками України пов’язані відомі битви та історичні події. У фотокнизі описано понад 50 замків і палаців, розповідається про історію їх спорудження, архітектуру і найвідоміших власників, включаючи королів та імператорів. Опис ілюструють понад 700 чудових фотографій та архівних зображень палаців та замків, 8 карт і 14 схем.

Україна. Країна і люди. Фотоальбом (укр. і англ. мовами) (у шкірі)

2 325,00 ₴

Фотоальбом познайомить Вас з чарівним розмаїттям України – від звичаїв і традицій різних народів, що населяють її землю, до її історичних пам’яток, які захоплюють своєю вишуканістю та неповторністю. Спорт, мистецтво, індустрія, сільське господарство – усі ці грані життя України відображені у фотоальбомі. Найпрекрасніші місця країни разом з чудовими панорамами відтворені у вигляді 317 високоякісних фотографіях. Кожний з 18 розділів починається зі вступної інформації.

Київ - моя любов. Фотоальбом (укр. і англ. мовами) (у шкірі)

2 175,00 ₴

Київ – неповторне місто, в якому поєдналися мальовничий ландшафт і творіння талановитих архітекторів різних століть. Альбом, який запропоновано Вашій увазі, містить 223 фотографії – від захопливих краєвидів до зображень фрагментів окремих визначних споруд. Видання подарує Вам можливість знову зануритися в доброзичливу атмосферу Києва або вперше відкрити його чарівні куточки.

Аштадала-Йогамала. В двух томах

1 842,00 ₴

Во второй том произведений Б.К.С. Айенгара вошли статьи, лекции, эссе и отдельные главы из книг, в которых он подробнейшим образом обсуждает различные стороны классической йоги (аштанга-йоги), как она представлена в оригинальных индийских учениях и в позднейших комментаторских текстах. Особый акцент автор делает на практическом аспекте йогической традиции. Для широкого круга читателей, как изучающих и практикующих йогу, так и увлекающихся общефилософскими вопросами и стремящихся расширить свой кругозор.

Nature. Art and Structure. Природа. Искусство и Структура. Фотоальбом

1 500,00 ₴
Фотоальбом на английском, немецком, французском языках. This unusual illustrated book with its spectacular photographs is devoted to the complex structures and manifestations to be found in nature. In each of the three main chapters - Earth, Water, and Plants - apparently simple motifs become complex photographic landscapes, nature\'s works of art. From geological formation in Arizona and Iceland\'s geysers to pink flamingos-these artistic photographs follow nature\'s tracks and renew awareness of its fragile beauty.

Энциклопедия духовной науки. Anthropos. В 2 томах

1 402,00 ₴
Данная энциклопедия содержит квинтэссенцию учения Рудольфа Штайнера, публикация которого объемлет сотни томов. Разработанная им система знания имеет целью оживить на основе глубокого, духовнонаучного постижения человека и мира все области науки и практической жизни, а также помочь современной материалистической цивилизации метаморфизироваться в иную, более спиритуальную и гуманную цивилизацию. В решении этой насущной проблемы должен принимать участие каждый человек. Для этого ему нужно в той или иной мере овладеть антропософски ориентированной Духовной наукой Рудольфа Штайнера. Данная энциклопедия имеет целью помочь читателю в скорейшей выработке достаточно широкого и глубокого представления об этой науке.

Слідчо-наглядові справи Т. Шевченко. Факсиміле. В 2 томах

1 400,00 ₴

Це унікальне двотомне видання усіх збережених досі слідчих і наглядових справ Тараса Шевченка, у якому вперше публікуються  факсимільні (фототипічні) та друковані відтворення оригіналів близько 400 архівних документів і автографів за 12 років його життя (1847 –1859), а також нещодавно віднайдені понад 13 листів видатних діячів до поета та два альбоми його зарисовок, поезій і фольклорних записів.

Україна: палаци, замки та фортеці. Фотокнига (англ. мова)

1 200,00 ₴

Фотокнига познайомить Вас з чудовими палацами, потужними замками і відомими фортецями України. Історія оборонних споруд на території України охоплює період з IX ст. до н.е. до нашого часу. З фортецями та замками України пов’язані відомі битви та історичні події. У фотокнизі описано понад 50 замків і палаців, розповідається про історію їх спорудження, архітектуру і найвідоміших власників, включаючи королів та імператорів. Опис ілюструють понад 700 чудових фотографій та архівних зображень палаців та замків, 8 карт і 14 схем.

Калика-пурана. 2 тома

1 148,00 ₴
Калика-пурана является одной из 18 упапуран (младших пуран) и принадлежит к числу важнейших текстов шактизма и тантризма. Об ее авторитетности говорит тот факт, что цитаты из нее встречаются в сборниках смрити (smriti digests), составленных в разных уголках Индии.Пурана содержит более восьми тысяч шлок, разделяемых на 90 (в других изданиях 91 или 93 главы). Ученые называют различные даты составления КП, от 10 до 14 века. Проф. Шастри считает временем создания пураны середину 9 века. Местом ее создания единодушно называют Камарупу — страну, занимавшую территорию нынешнего индийского штата Ассам.

Возрождённые Истины. Толкование откровения

1 080,00 ₴
Записи Николая С. 1995-1999гг. и по форме, и по содержанию продолжают череду посланий Гималайских Учителей людям различных эпох и народов. Так, только прошлый век обогатил мировую мысль рядом Учителей. Известно Учение Храма Человечества, принятое Франчией

Поэтические воззрения славян на природу в 3-х томах

1 073,00 ₴
Историк и фольклорист Александр Николаевич Афанасьев весьма широко известен как издатель "Народных русских сказок". Он был глубоким исследователем славянских преданий, верований и обычаев. Итогом его многолетнего исследовательского опыта явились "Поэтические воззрения славян на природу" - фундаментальный труд, посвященный историко-филологическому анализу языка и фольклора славян в связи с языком и фольклором других индоевропейских народов. Его труд до сих пор не превзойден в мировой науке о фольклоре. Ему значительно уступают известные у нас "Золотая ветвь" Дж. Фрэзера и "Первобытная культура" Э. Тэйлора.

Україна: палаци, замки та фортеці. Фотокнига (рос. мова)

1 050,00 ₴

Фотокнига познайомить Вас з чудовими палацами, потужними замками і відомими фортецями України. Історія оборонних споруд на території України охоплює період з IX ст. до н.е. до нашого часу. З фортецями та замками України пов’язані відомі битви та історичні події. У фотокнизі описано понад 50 замків і палаців, розповідається про історію їх спорудження, архітектуру і найвідоміших власників, включаючи королів та імператорів. Опис ілюструють понад 700 чудових фотографій та архівних зображень палаців та замків, 8 карт і 14 схем.