Фильтр

Автор

No choice available on this group

Формат

Цена

0₴ - 210₴

Язык издания

Литература на венгерском языке

Литература на венгерском языке, книги есть в наличии в букинистическом интернет-магазине «КнигоПорт»

János Máttis Teutsch. Янош Маттис-Тойч. Альбом на венгерском языке

200,00 ₴

Янош Маттис-Тойч  венгерский художник, скульптор, график, искусствовед и поэт. Наиболее известный своим циклом живописи Seelenblumen, он был важным вкладчиком в развитие современного искусства и авангардных тенденций в Румынии. 

Книга на венгерском языке. 35 страниц + 60 репродукций картин 

Henri Matisse. Анри Матисс. Искусство 1904-1928 годов. Альбом на венгерском языке

200,00 ₴

Одним из наиболее ярких зарубежных представителей живописи двадцатого века является французский художник Анри Матисс Мир Матисса - это мир танцев и пасторалей, музыки и музываквюкальных инструментов, красивых ваз, сочных плодов и оранжерейных растений, разнообразных сосудов, ковров и пестрых тканей, бронзовых статуэток и бесконечных видов из окна. Его полотна, изображающие женские фигуры, натюрморты и пейзажи, могут показаться незначительными вммлрпо теме, однако являются результатом долгого изучения природных форм и их смелого упрощения. Матиссу удавалось гармонично выражать эмоциональное ощущение действительности в самой строгой художественной форме. Настоящий альбом посвящен жизни и творчеству Анри Матисса, его живописным и скульптурным работам.

Az ​első világháború és a forradalmak képei. Первая мировая война и революции.

150,00 ₴

A párizsi kommün leverése (1871) után a fejlett tőkés országokban kezdenek kialakulni a szabad versenyen alapuló kapitalizmust felváltó imperializmus vonásai. A termelés és a tőke koncentrációja olyan fokot ér el, hogy megjelennek a monopóliumok, és egyre meghatározóbb szerephez jutnak a gazdasági és politikai életben; megkezdődik az ipari és a banktőke összefonódása, megjelenik a finánctőke és a fináncoligarchia; az árukivitel mellett fokozottabb szerephez jut a gyarmatokra és a függő országokba irányuló tőkekivitel; 

Vasarely. Виктор Вазарели. Альбом на венгерском языке

150,00 ₴
Данный альбом является венгерской версией французского издания издательства Flammarion. Данное издание посвящено жизни и творчеству французского художника и теоретика искусства, основоположника оп-арта, Виктора Вазарели (наст. фамилия Вашархей) (1908–1997). Издание на венгерском языке. В альбоме более 70 цветных и черно-белых иллюстраций. 

Torok Miniaturak. Турецкая миниатюра. Альбом на венгерском языке

150,00 ₴

Az iszlám művészete általában kerülte az emberábrázolást - ez köztudott. De Indiában, Perzsiában és Törökországban az uralkodók és a gazdagok számára mégis készültek könyvek, színpompás illusztrációkkal, naívan méltóságteljes miniatúrákkal. Voltak közöttük természettudományos tankönyvek, verses szerelmi regények és történelmi munkák is, krónikák. A törökök krónikásai lelkiismeretesen nyomon követték a szultánok minden hódító hadjáratát, különös tekintettel győzelmeikre.

Korai francia festészet. Ранняя французская живопись. Альбом на венгерском языке

100,00 ₴

В богатом красками цветнике французского искусства произведения готической живописи принадлежат если и не к самым блестящим, то, несомненно, к самым прелестным образцам. Колыбелью этого стиля была Франция. Широко известны великие творения готической живописи, чудесные храмы, сияющие витражи Шартрского собора, соборов Нотр-Дам и Сен-Шапель в Париже. Однако французская готическая живопись родилась не только на стенах этих грандиозных сооружений, но и на страницах пергаментных кодексов в начале XIII столетия, во времена Людовика IX.

Donatello. Донателло. Альбом на венгерском языке

80,00 ₴

Данная книга посвящена крупнейшему итальянскому скульптору раннего Возрождения - Донателло. Один из великих новаторов этой эпохи, он издавна привлекал внимание историков искусства. Издание содержит множество иллюстраций с комментариями, предваряется вступительной статьей. 

На венгерском языке

Spanyolországi építészet. Испанская архитектура ( на венгерском языке )

80,00 ₴

Книга на венгерском языке.

A könyv a római kortól kezdve a XX. századig kíséri az olvasót, történeti sorrendben. A rendkívül nagy számban megmaradt műemlék ismertetésén keresztül rávilágít a bonyolult hatásokat tükröző sokrétű spanyol építészet jellemzőire. Foglalkozik az épületekkel szoros kapcsolatban álló épületszobrászattal is, mert enélkül egy stílus sem érthető meg.
Végül részletesen tárgyalja a XX. század művészetét bevezető Antoni Gaudí építészetét, mert mint ahogy Európa területén bizonyos építészeti stílusok csak Spanyolországban alakultak ki, Gaudí művészete is egyedülálló, s ha képviselője is Európa század eleji új törekvéseinek, mégis jellegzetesen spanyol.

Baalbek. Баальбек ( на венгерском языке )

80,00 ₴

E tanulmány Csontváry egyik fő művének, szellemi és fizikai dimenziójában legnagyobb szabású festményének, a Baalbeknek az értelmezésére vállalkozik. Mint minden képelemzés során, most is azonnal felmerül a kérdés: mi szükség van az érzéki-konkrét látványszerűségében önmagát feltáró műnek a szükségképp fogalmi apparátussal dolgozó elemzésére, lehet-e egyáltalán megközelíteni, értelmezni egy más megismerési mód kategória-rendszerével a vizuális és plasztikai jelentéseket?

A szecesszió. Искусство модерн ( на венгерском языке )

80,00 ₴

Nem is olyan régen még csak a tudatlanság vagy a rossz ízlés vádját vállalva lehetett beszélni a szecesszióról, de manapság izgató tudományos téma, a hatvanas évek elejétől pedig magának a szecessziós formavilágnak a divatját is éljük. Európa és Amerika nagyvárosaiban lépten-nyomon szembetűnnek az emberek öltözködésén éppúgy, mint a plakátokon vagy a hippiközösségek ábrándvilágában, irodalmi és képzőművészeti alkotásokon a századforduló szecessziós éveinek motívumai.
Pók Lajos második kiadásban megjelent könyvének bevezető esszéje a szecesszió történeti szerepét és esztétikáját tárgyalja, minden művészetet magával ragadó mozgalomnak tekintve a szecessziót.

Magyar falusi templomok

80,00 ₴

Számunkra ​ma a falu mindenekelőtt közigazgatási fogalom. Lényegében azt jelenti, amit a hivatalosabban hangzó község szó is kifejez: kisebb a lélekszáma a városénál, és másféle jellege. A falvak lakóinak az életmódja is többnyire más, mint a városiaké. A mezőgazdasági termelés többé-kevésbé meghatározza életmódjukat, rányomja bélyegét a település képére is. De épen napjainkban mennek végbe falvainkban is olyan átalakulások, amelyek eredményeként kezdenek fokozatosan elmosódni a falu és a város képe, a falusi és a városi életmód közötti különbségek. Kisközség, nagyközség, város; egyre inkább hajlamossá válunk, hogy e szavak mögött csak mennyiségi, nagyságrendi eltéréseket vegyünk észre.